KesKeVilles Afghanistan province de Ghowr


Liste des 114 villes ou villages d'Afghanistan de la province de Ghowr


Ab Barik
Abolابوالحسن
Agej
Alandar
Anjeh
Asheqan
Badgah
Bad Qowl
Bala ye Gardanak
Bandalak e Sefid
Band e Aliگروه علی
Band e Aliگروه علی
Band e Qalehگروه قلعه الکترونیکی
Barakhaneh
Bayanha
Bazan
Beyg Ali
Bereshtehgak
Bid e Ghurian
Bidnow
Chaghcharanچغچران
Cheshmeh ye Khuni
Dahan e Barqeh
Dahan e Bum
Dahan e Chakeh
Dahan e Hesar
Dahan e Kaftarkhan
Dahan e Kakari
Dahane Mamadarghan
Dahane Nawgala
Dangak
Dayروز
Deh e Akheri
Deh e Tayده تای الکترونیکی
Deh e Valiده ه ولی
Deh Goldan
Deh Hajjiده حاجی
Delowr
Dowlat Yar
Garm Ab e Olyaآب آبگرم الکترونیکی علیا
Garm Ab e Sofla
Gawakzar
Howz e Bangi
Jar e Gand Ab
Jindak
Juy ye Sorkh
Kamenj
Kasi
Khak e Yarak
Khorramshahrخرمشهر
Khwazagak
Kohnehdeh
Largheh
Madraseh
Mala Sar
Masin
Masjed Negarمسجد نگار
Mehrali
Mojdi ye Bala
Molla Alaملا علا
Monar e Jamمنار جم
Nakhshi
Nalenj
Nayak
Negahنگاه
Oshtor Khan
Palbeh
Pasaband
Qalamcheshmeh
Qaleh ye Shahrقلعه شهر شما
Qaleh ye Kansi
Qaleh ye Malek Antar
Qaleh ye Tagab Eshlan
Qatlesh
Qeshlaq e Bisheh
Qosh Tirdawan
Safa Bagh e Khaseh
Saghar
Sanganسنگان
Sang e Khashkheh
Sange Masna
Sangow Bar
Sang Zardسنگ زرد
Saraneh
Sarbuz
Sarcheshmehسرچشمه
Sar e Bumسر ادم بیکار و تنبل الکترونیکی
Sar e Ghalmin
Sar e Maqsud
Sar Ghul
Sarmalan
Shahrakشهرک
Sharaban
Shiniah
Siahkhaki
Sir Zarذرع و سر
Sorkhسرخ
Sorkhak
Spiaw
Sumak
Surkhsaray Sorkh Saray
Tagab Suf
Teyvareh
Titanتیتان
Towrmah
Tulak
Varajeh
Varaqeh ye Javajeh
Varas
Yakhan e Olya
Yaman
Zarbid
Zelergak
Kushk
Annuaire en ligne depuis 2007