KesKeVilles Afghanistan province de Paktika


Liste des 63 villes ou villages d'Afghanistan de la province de Paktika


Baki Kheyl
Baluchبلوچ
Baratkheyl
Barlak
Bazak
Bazid
Baz Kalaباز کالا
Bormol
Derakht e Yahya
Dilah
Dinar Kheyl
Gol Kowt
Jani Kheyl
Jawol Kheyl
Jugyan
Kazhah
Khezer Kheyl
Khusa Tsa
Khvoshamand
Kochonay Daryab
Kowtsakkah
Mamay
Marghah
Mariani
Marjanehمرجانه
Maruf Kheyl
Masizi
Mata Khanماتا خان
Mest
Monari
Mowshkheyl
Nikeh
Orgun e Kalan
Owmneh
Parkپارک
Patanah
Ranjanay
Rudakay
Sardeh Band
Sar Hawzehسر حوزه
Sarowbi
Sehganeh
Senjelah
Seyyed Kheyl
Shahbaz Kalaشهباز کالا
Sharanشرن
Shatowri
Shebi Kheyl
Shinkay Kur
Shkin
Soltaniسلطانی
Sundra Katsah
Tarwah
Terkhah
Varchak Taneh
Wazah Khwah
Yahya Kheyl
Yusof Kheyl
Zamey Kholah
Zareh Sharanزارع شرن
Zarghun Shahrزرغون شهر
Zirowk
Kowtwal
Annuaire en ligne depuis 2007