KesKeVilles Afghanistan province de Takhar


Liste des 46 villes ou villages d'Afghanistan de la province de Takhar


Ab Bazan
Anjiz
Arab Kakol
Arik Qeshlaq
Bagh e Dashtباغ دشت
Bagh e Miriباغ میری
Bakhtingan
Baydin Gak
Bay Nazarخلیج نظر
Bay Yaveh
Chah Abچاه آب
Chalچال
Chandarreh
Chenar e Gonjeshkan
Dahan e Bazarak
Darqad
Dasht e Qalehدشت قلعه الکترونیکی
Efriz
Eshkamesh
Farangard
Farkharفرخار
Ganjگنج
Hezar Somuch
Jorgheytu
Kalafgan
Khaksarخاکسار
Khvajeh Ghar
Khvajeh Lamti
Kowk e Bulaq
Kurugah
Kuruk
Moghowl Qeshlaq
Namak Abنمک آب
Panjari
Piw
Qaleh ye Gerd Abقلعه آب گرد شما
Qaleh ye Mamey
Qezel Kuchehقزل کوچه
Qoduq
Rostaq
Samti
Taloqanتالقان
Viski
Warsaj
Yangi
Yavar




Annuaire en ligne depuis 2007