KesKeVilles Albanie province de Shkoder


Liste des 411 villes ou villages d'Albanie de la province de Shkoder


Abat
Harap
Arst
Ashte
Babot
Ivanaj
Barbullush
Barcolle
Belaj
Beltoje
Berdica e Madhe
Berdica e Mesme
Berdica e Siperme
Berisha e Vendit
Berisha e Eperme
Berisha e Vogel
Blerim
Boge
Bogic Palvar
Buhot
Boks
Baks i Ri
Baks Rrjoll
Borici i Vogel
Borici i Madh
Brashte
Bratosh
Breg
Brigje
Broje
Brucaj
Lokaj
Bugjon
Buzhale
Bushat
Bzhete
Dakaj
Darragjat
Dedaj
Vau i Dejes
Demiraj
Dheu i Lehte
Dober
Dobrac
Dragoc
Dramosh
Drisht
Ducaj
Dush
Dushnez
Egerc
Flake
Flet
Fusha e Qarrit
Fushe Arrez
Gagu
Ganjolle
Garuc
Gimaj
Gjegjan
Gjuraj Boks
Gojan
Gojani i Eperm
Gojani i Vogel
Gomsiqe
Gomsiqja e Re
Goraj Budishe
Grile
Gruda e Re
Grude Fushe
Gruemire
Gucia e Re
Gushte
Hajmel
Hani Hotit
Hot
Iballe
Jaran
Juban
Jubice
Kace
Kaftalle
Kajvall
Kalivare
Kalldrun
Kamice Flake
Kapreje
Karme
Kastrat
Kcire
Kimez
Kir
Kllogjen
Kokaj
Kokedode
Kake Papa
Koman
Koplik
Kopliku i Siperm
Korthpule
Kosmac
Kozhnje
Kukel
Myselim
Kulumri
Kurt Kurtaj
Lashaj
Linaj Egc Lepurosh
Lepushe
Lejthizej
Levoshe
Levrushk
Linaj
Lisene
Lohja e Siperme
Lotaj
Luarze
Luf
Lumardhe
Lumebardhe
Lumz
Ludrice
Malagj
Malagji Kajvall
Mali i Gjymtit
Mali Hebaj
Juge
Mece
Melgushe
Mertur
Mes
Mesul
Mezi
Micoj
Miliska
Mjede
Mlloje
Mnela e Madhe
Mnela e Vogel
Mollekuqe
Mrijaj
Mreg
Mushan
Mushte
Narac
Narel
Nderlymnat
Nderlysaj
Ndermolles
Ndregjinaj
Ndrejaj
Nenmavriq
Nenshat
Ngropuk
Nicaj Shosh
Nikc
Xhaferraj
Oblika e Madhe
Oblika e Siperme
Okol
Omare
Pacram
Palaj
Palaj Gushte
Palaj Gushte
Palucaj
Pap
Pecaj
Pentar
Pepsumaj
Pergjen
Pirac
Pistull
Pjetroshan
Plan
Plezhe
Podgora
Pog
Porave
Prekal
Prozhm
Puke
Katund
Pulaj
Qafemal
Qelez
Qerreti i Vogel
Qibik
Qyqesh
Ranxe
Rrash Kullaj
Rras
Rec
Reci i Ri
Renc
Repisht
Rragam
Rrape
Rapshe
Rrapshe Stare
Rrash i Vorfes
Rreth i Brashtes
Rosh
Samrisht i Ri
Samrisht
Sapac
Serme
Shakote
Nicaj Shale
Sheldi
Shelqet
Shiroke
Shirq
Shkjeze
Shkoder
Vukjakaj Gegaj
Shopel
Shoshit
Hot i Ri
Shtoji i Vjeter
Spathare
Srriqe
Stajke
Stare
Suk Dajc
Tamare
Telume
Telume Kllogjen
Tepe
Theth
Toplane
Troven
Truen
Trush
Tuc
Ukbibaj
Ukth
Ura e Shtrejte
Vajush
Vallas
Vasiaj
Velinaj
Velipoje
Vermosh
Vidhgar
Vigje
Vilze
Vorfe
Voz
Vrrith
Vrith
Vuc Kurtaj
Vukatane
Vukel
Vukjakaj Gegaj
Vukpalaj Bajze
Vuksanaj
Xath
Xhan
Zagore
Zagore Ndreaj
Zogaj
Mrac
Shpor
Krua i Madh
Logjas
Gradiskije
Shtrina te Palajt
Qershis e Palajt
Guri i Lekes
Mirdice
Dergjinaj
Shtoji i Vogel
Gajtan
Dushman
Prangull
Obot
Ktosh
Zues
Arat e Mira
Mekshaj
Celaj
Qilikok
Majnisht
Shlline
Slym
Mjekut
Svute
Dacaj
Likaj
Kocit
Lekgjonaj
Glac
Gjergoraj
Aljaj
Prencaj
Mirovne
Kashec
Kraje
Nemas
Nelegam
Cinlit
Alavane
Bojaj
Martindrejaj
Bukmire
Portat
Kujmjet
Kulmerije
Motaj
Burg
Cokaj
Gjelaj
Meshqerre
Hysebaj
Kcar
Lopc
Kuq
Mucej
Zenel Leci
Masel
Dolc
Qafe Grade
Kullaj
Hysaj
Vorfe e Siperm
Shtoji i Ri
Milan
Kullat e Boksit
Plisht
Derraj
Maslac
Rekal
Rotacit
Golemi i Poshtem
Dracin
Velan
Budac
Javor
Gropat e Selces
Tabak Ajasme
Ksollat e Fangut
Trushi i Poshtem
Markcokaj
Sums
Bend
Cas
Mblsuke
Mali Kolaj
Brut
Lukaj
Nacaj
Deckaj
Reza e Veshtit
Mokset
Goshaj
Curaj
Kasan
Bajze
Dragovoi
Sterbeq
Culaj
Gjormi i Poshtem
Grude Fushe
Canaj
Gorica
Bleran
Bahcallek
Liri
Grabom
Trashan
Makaj
Muriq
Kroi i Ri
Jugomire
Kodra e Lajthis
Rahovic
Katse
Kozhnja e Siperme
Hardedaj
Grumas
Bate
Mashne
Gralishte
Kcira e Eperme
Plet
Kodra e Kuqe
Prrez
Grope
Rajze
Skacaj
Fushe Vigu
Kastra e Poshteme
Mali i Jushit
Kuk
Gjoc
Amarej
Sbuc
Gjols
Mgajn
Kunore
Lum
Markolaj
Ukaj
Fundhaj
Brungaj
Jakaj
Mahalla e Haxhareve
Mahalla e Pale Lalejt
Mahalla e Kolejt
Mahalle e Mucajt
Annuaire en ligne depuis 2007

J'accepte
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous proposer une meilleur navigation, améliorer notre site et quelques publicités. En savoir plus

Je Refuse
J'accepte
Les cookies garantissent une expérience de navigation optimale, c'est aussi grâce à eux que vous pouvez consulter ce site Gratuitement. En poursuivant votre navigation, vous acceptez les cookies tiers depuis:   ▸ Regie Adsense   ▸ Analytics Ga