KesKeVilles Pakistan province de Tribal Areas


Liste des 3177 villes ou villages du Pakistan de la province de Tribal Areas


Tariza Mela
Mcwaki Gara
Zargar
Rekhmin Dhand
Fateh Khan Kili
Ahmadi Shama
Ahmadwam
Ahnai Kili
Alam Sher
Alidad Kili
Ali Mangal Post
Amalkot
Aman Shah Kili
Anargai
Anjani
Arabi Kili
Arawali
Arkhi
Arzanao
Asad Khel
Azad Khel
Aziz Khel
Bobar Ziarat
Bagzai
Bahadur Qala
Bala Khel
Balesh Khel
Baliamin
Bar Chamarkand
Bassu
Batai
Berai Kot
Bissatu
Boya
Bughakai
Burqi
Chagmalai
Chalweshti
Chardiwar
Chhapri
Chinarak
Chingal
Chora
Dabar Miami
Dakai Khula
Damdil
Dandaryao
Dangila
Daradar
Dardoni
Dargai Oba Post
Dragai
Datta Khel Post
Datta Khel
Dhandi
Dilpuri
Dingra Wara
Dosalli
Drazinda
Dreghundari
Durba Khel
Durbi Khel
Durrani
Dwa Toi
Fateh Khel
Firoz Khel
Gaodara
Gat Warsak
Gharbina
Ghari Pal
Ghazlamai
Ghoz Garhi
Ghulam Haidar Kili
Ghuliango
Gudar
Gujarghuna
Gul Kili
Gumbatai
Gurbaz
Gurgura
Ghurghurai
Hafiz Kor
Haidar Ali Kili
Hakim Kili
Halki Gandao
Halwai
Haqdarra
Hasan Ali Kili
Hazir Pir Camp
Hilalai
Hisar
Hunar Shah Kili
Idak
Ipi
Isha
Ospana Raghzai
Jalandar
Jalmai
Janata
Jandola
Jindai
Juma Gul Manrai
Kachkai
Kachkol
Kaga
Kaka Khel
Kanazai Kili
Kandu
Kaniguram
Karab Kot
Kara Khe
Karappa
Karkanwam
Karwanzai
Khair ud din
Kajuri Kach
Khalilzai Shor
Kuz Khalaz
Khanaki Kili
Khan Kot
Khan Sida
Kharlachi
Kharsin
Khewas
Khozai
Khui
Khuni Qala
Khwasmena
Kilagai
Kirmani
Koda Khel
Kuhdiwam
Kunj Alizai
Kuz Tsapparai
Ladha
Lagham
Lala China
Landi Khana
Landi Kotal
Latakka
Lat Kili
Lawata
Liaghunai
Loe Shah
Luqman Khel
Machi Khel
Mad Amir Kili
Maddi Khel
Maduri Bangash
Malana
Malli Khel
Rogha
Mamuzai
Manatu
Mandarra
Mandawam
Mani Khel
Man Zhawar
Marghaband
Markhanrai
Marobi Raghza
Maru Khel
Mastu Khel
Mata Sangar
Mazid Khel
Mir Ali Cantonment
Miram Shah
Miri Khel
Mir Khan Khel
Mirmai
Mirza Khan Kili
Miskinai
Mughal Kot
Mulla Bagh
Murda Dand
Musa Khan Kili
Nahakki
Nar Mela
Nastikot
Nikki Khel
Oba Sar
Pakhe Kili
Panakzai
Parachinar
Pashat
Pastawani
Piazha Band Khel
Piro Khel
Prekareh
Pridi
Qubad Shah Khel Kili
Raju Mela
Ramaki Kili
Razani
Razmak
Sadda
Saiyid Ali Mela
Samain Darra
Samsai
Sangina
Sangroba
Sara Garhi
Sarkai Kamar
Satdari Kili
Sawaikot
Sein
Shahid Mena
Shah Katol
Shahzan
Shakarkot
Shakha
Shakh Kili
Shalozan
Sham Kanre
Sherjan Kili
Sher Khel
Sher Kili
Shawa
Shindand
Shinpokh
Sheranni
Shodiakai
Shublan
Spalga
Spailpan
Spinwam
Spurarai
Srapal Mela
Sultanai
Sunzai
Sur Kats
Sursurang
Tabai
Taida
Tala
Tambu
Tandur Gandao
Tangarai
Tapu Kili
Tarkho Kats
Tarmora
Tatai
Tazi Khel
Tindoh
Togha Raghzai
Tol Khel
Toratigga
Torawarai
Torwam Shabi Khel
Tsappara
Tsapparai
Ublan
Uchadarra
Wale Mena
Wali
Wali Khel
Wana
Wazhe Gat Mela
Wuzhgai
Yakh Dand
Yaqubi
Yusuf Khel
Zabo China
Zakhtan
Zangutai
Zazhe Oba
Ziarat Kili
Zira Khel
Ziorum Achar
Zullam
Balolai
Shahr Panah
Haji Lawang
Katapro
Kandaro
Sawai
Aiti
Mano Dheri
Pipal Shah
Pore Shah
Mir Ahmad China
Chargo Stanadar
Arandusar
Pir Patai
Gawe
Wuch Khwarai
Stanadar Ghakhai
Manrogai
Sarkai Sar
Surlandai
Jabarai
Maslat Dheri
Qazi Dheri
Mullah Kili
Marusa
Kochawra
Gul Dherai
Nakai
Parmakhai
Jiwar
Buda Kunj
Taimal Tarash
Skha Kuhai
Loe Kili
Barani Kamdar
Chinar
Charag
Nazakai
Raghagan
Charghurai
Chingas Banda
Gardai
Pech Mundai
Shukrata
Garangi
Kulala
Ghana
Pao
Ilanai
Badizaghan
Chaotra
Khowna
Dag Qala
Sutmara
Sangarai
Talai
Manu Kili
Kodagai
Ghundai
Kuhai
Ghakhai
Tarala
Raidauno
Matta Shah
Rasha Dheri
Gidar Shahi
Dokarai
Wanda
Malkanai
Khairai
Shago
Takura
Badalzo
Dopa
Reshakai
Tandai
Changar
Sadokai
Sangu Dheri
Bilmaskot
Balamkhar
Chilargam
Chinargo
Dandkoi
Shah Sarai
Dandukai
Topan Shah
Atkai
Laku
Naraza
Kafirgat
Tangu
Uchurai
Janmai
Asilo Banda
Mullah Banda
Giro
Dresari
Urbali
Arkanai
Gatkai
Kadok
Lakian
Arkhai
Kambelai
Tandoka
Adad Banda
Jambal
Sadokai Banda
Inzaro Shah
Zardali Banda
Baqar
Mian Banda
Sara Shah
Ranraidalai
Taran
Tindatok
Batwar
Bangal
Tsukai
Totai Banda
Karborai
Dalbai
Kagakas
Kurat Kanrai
Dabar
Gidarai
Sia Mena
Musri Mena
Sara Mena
Taras
Matin
Zawana Mena
Namdar Banda
Prang Darra Banda
Prang Darra
Rud
Kurat Kanrai Sar
Karim Darra
Tazi
Azghan Sar
Sara Nawa
Jal Dheri
Nur Ahmad Dheri
Khajuri Banda
Bilandai
Gido
Kandurai
Saz Khan Banda
Gulzaman Banda
Kinra Darra
Jalale Sar
Pinjkorai
Inzarai Shah
Gul Palai
Takaro
Tsapprai
Khajura Banda
Bazid Mena
Kurosar Banda
Mena Sar
Mian Khan Darra
Khurzana
Manzari Gatta
Tand
Nanai Banda
Khan Silai
Mulla Mir Dad Ziarat
Tor Topai
Sarlara
Titobai
Maimola
Go
Miangano
Tangi Banda
Banna Banda
Uri Mena
Bato Mena
Takht Kandao
Nazar Mena
Mor Darra
Anjukai
Targhao
Gadamar
Bar Tsapparai
Marchai
Marchai Kabar
Sulai
Artanawa
Pumbai
Robia
Burjo Kanre
Tseri Sar Banda
Khona Kili
Pando
Kand Walai
Mandalo Shah
Ghaniado
Kuhi Sar
Sra Mena
Zullam Kot
Manugai
Lalam Shah
Zara Shah
Mahram Ghundai
Alijan Kili
Shandai
Kotwalai
Kohi Kas
Shinkai
Ghulbandai
Brahampur
Jawar Oba
Zara Bagh
Mirwas
Chorai
Kota Shah
Khairak Banda
Rag Kili
Sari Begam
Haji Tangai
Mazdak
Katgalai
Lawanai
Wes
Megai
Jandro
Lat
Ghazi Baba Ziarat
Saro Hado
Mita
Samdad
Derago
Tirah
Daparo
Alu Dheri
Khata Kot
Dabdabu
Kharkano
Kalacha
Mamanzai
Pajja
Shago Mian
Shaikh Baba
Pishto
Arhangai
Manraitangai
Landakur
Sharbatai
Khushalai Kili
Barro
Shahbaz Sam
Amlok
Shani Kot
Sar Panre
Lagharo Pakha
Babro Pakha
Dangar Gudu
Audh
Stara Pakha
Laki Kili
Kapardap
Wrusta Mela
Nijab
Takhtai
Kutizuna
Tro
Barizuna
Karigaro Kili
Dawi Gara
Karim Dad Kot
Sursara
Mir Beg Kotkai
Bagharya
Ghwanza
Aghalai
Dar
Zangal
Mullah Pakha
Samandar Kili
Tur Nazun
Minjan
Gwazai
Ut Mela
Lakanrai
Soi Darra
Baizadai
Spai Darra
Sarmast Talpaka
Bar Shin Panrai
Simar Kotha
Reshaka
Talpaka
Kata Serai
Gul Shah Kili
Patma Darra
Shah Bado
Saryara
Shamkhi
Kotki
Murghan
Dungai Kili
Bagh i Surmai
Baizalai
Shin Kamar
Khaurai
Inzarkai
Mandato Bagh
Askalan
Paila
Zayah
Jamal Mela
Pacha Panrai
Sweri Kili
Sherai Khula
Sarwai Kanrai
Mishtio Kili
Kada
Andar Paya
Guli Kang
Wam
Dand Garhi
Chana Darra
Sudal
Liazai
Tsappar
Shaksham
Khwaja Payao
Sara Tara
Kurumbai
Kumbai
Maran Shah
Yigo Patai
Mir Khan Pakha
Lalmai
Manzakai
Sper Kot
Mosam
Tarbatta
Salai Kili
Dumbakai
Pungai
Nizam Baba Ziarat
Yasta
Wurmegi
Khalwat
Drainah
Baba Sahib Ziarat
Khataka Mela
Tora
Kundolai
Tanna
Kurt
Khaza
China Nao
Spinkai
Jaladin
Bakha
Oblin
Sairand
Gharjai
Jarobai
Narai Nao
Kadamai
Bobar
Khak Oghaz
Bakhta Kili
Sholam
Mandri Khel
Darwezai Khel
Tor Tsappar
Khado
Alazai Sar
Bagharai
Salim Khane Khula
Sikh Kot
Zirgat
Wucha Wana
Tindi
Ghwakhai
Tajo
Uch Nao
Baramai
Chargo China
Yego Mela
Taghuna
Manre China
Pakhar
Gulandara
Malangai
Mandatta
Kandawai
Haidar Algadai
Zangi
Darato
Mano Kats
Dwa Kulla
Mirki Khel
Tarki Khel
Yari Khel Landai
Barami
Mane Kumar
Sarbat Khel
Kuni
Sandagi
Zarkanai
Jafar Khel
Khwaja Sak
Naghora Waziri
Mian Maidan
Qaim Khel
Alam Khel Kats
Suratai
Singhas
Ghurghushto Pail
Tapanai
Khaira Din
Tapugan
Barbar Khel
Udal
Sinala
Krumbai
Mulliano Kili
Kawara
Kalana
Lindani
Narhao
Sham Shai
Machapura
Landai Karna Khel
Bar Kulla Khel
Yargul Khel
Akal Khel
Mastj Khel
Ghulbai
Ganda Tiga
Sari Garhi
Soi Garhi
Bram Kadai
Boi Nmasai
Zarkhazai
Asman Kili
Ram Sher Khel
Amraizo
Khujalai
Shinalai
Samo Kili
Sare Panre
Shilandukai
Ghaffar Dap
Dappa
Margzai
Sara Darra
Sher Khan Pakha
Wusi
Takhtak
Latakai
Karankha
Bar Mela
Sur Tapu
Tandarah
Lakki
Sultan Sarwakai
Lakka Tizha
Narai Raghzai
Dragi Nar
Sir Sind
Ziardai Sind
Biland Khel
Akhtar Kili
Babar Kili
Mian Hasan
Adam Kili
Gulba Kili
Muqarrab
Masta Khel
Dadar
Bakhmat
Mawal
Malli
Gulpir
Darazanda
Warana
Dhol Ragha
Hadomela
Khapianga
Dadwaz
Mazrina
Shabak
Bangal Khel
Walkhai
Khare Zhawar
Spedor Khula
Guda Khula
Warziki
Karam Raghzai
Kanre
Barmai
Arang Zhawar
Hasan Khel Kili
Zhawari
Shpana Lita
Shna Khula
Rana
Kara Kai
Saleri
Ghalaz
Zebai
Iazar Kas
Dwa Kamar Kas
Sperkai Narai
Lita
Shagga
Taghikai
Tsappard
Shkarawara Khula
Shahboz Tsilai
Nargassi
Ding Saliara
Gurgushti
Landuna Ping
Shakhar Khel
Pitag Kili
Mamak
Tamoza Khula
Chich Kai Pal
Bijan Khel
Sar Kili
Shin Calai
Manz Kili
Kama Parsha
Stara Parsha
Sur Momai
Sara Taka
Stara Sarum
Nawe Kot
Khar Tang
Shawa Gara
Shashpail
Shne Khizai
Kundim
Oserai
Esurram
Zer
Tsaodai
Sharkai
Karam Kili
Darkai
Sirket
Khatai Kili
Narakai
Shawangai
Pirano Kili
Barakhozai Kili
Mama Ziarat Kili
Bobrak Kot
Dehgan
Dagarai
Idar Khel
Lataka
Mandi Khel
Kamar Kili
Shahid Kili
Nawi Kili
Dand Kili
Kamkai Sheranni
Rauda Kats
Gudaiwala
Lag Kazha
Wara Mian Khel
Chinar Kili
Kurai Kot
Kotai Kili
Koti Kili
Spina Pol
Wucha Bibi
Durgum
Khawarzana
Kaprai Kili
Pashi
Pirano Kats
Sanzalai
Khadi
Palami
Chaudai
Waidanai
Masrai
Reshmin Kota
Inzar Kats
Kamali
Tanni Star Kili
Jambe Khel
Bizarai
Ghale Mankai
Wuchwam
Marghasai
Tukran
Zerai
Tera Lita
Zappar Khel Raghzai
Wucha Kazha
Stara Kazha
Raghzagai
Nowa
Drublai
Raghzai Kili
Drublokai
Khembo
Mianwar Khel
Malag Kili
Dilai
Shatiri
Kibarai
Mukhai Faqir
Saiyid Ali Ghundai
Sraghara
Larkhwa
Raghzaki Chau
Toji Khel
Karimai Manrai
Wuchoba
Karim Kot
Aghzaikas
Sultani
Tandobai
Janai
Zarmahin
Ajim Khan
Shindai
Bay Gul
Khojal Khel
Sardar
Rakhim
Miadaka
Staghai
Zarunkai
Landaiwam
Ghani Khel
Sarwek
Ame Zhawar Kili
Trikh Konr
Kikarai
Sinetiza
Sperawunai
Miroka Kamrai
Sangtoi Sar Miami Kili
Shingi
Jangwam
Janawam
Sawakai
Amaldar
Sura Khel
Nar Kili
Laghara Punga
Pat Khel
Barga Khel
Gani Khel Kuragh
Sheshunkai
Manzakai Kili
Nazar Khel
Landiwam
Isorai
Kamari
Khan Khel
Zhawar
Tra Konr
Laswandai
Laswandai Bandai
Abdur Rahman Khel
Shinkai Daragai
Miezh Boza
Main Toi Shingi
Mulla Hamzullah
Badshah Khan
Shakhala
Chag Zhawar
Bosh
Larima
Kazhakai
Ghalanai Khulla
Malzar
Badi Barakki
Palgai
Kao Khulla
Punga Kili
Dwe Darre Khulla
Bajan Khulla
Karamb
Shekho Khel
Borai
Jani Khel
Makhalai
Bekarai
Walekhai
Chewdai Khullah
Walkhai Kili
Spinkai Raghzai
Shah Roz
Liarai Zhawar
Kuti Kili
Kundi Kasa
Ghwaya Kho
Sperki Wala
Boki Kasa
Karai
Dotani Kot
Sherana
Pogha Kot
Jarmonai
Michan Baba Kili
Torwani
Shahwula
Kabali Kili
Pir Makan
Karim Khan
Kaskai
Pora
Kurezai
Wucha Kasa
Shin Warsak Sat
Gangi Khel
Dab Kili
Ghalja
Mughal Khel
Si Kasa
Hindi Kas
Mian Daka Kas
Bazi Khel
Ghuzhe Pezha
Kundsarai
Ghware Mela
Talar Kas
Khar Ghoze Khula
Najim Kot
Michi Khel Star Kili
Mir Dad Kot
Khaisana Raghzai Kili
Poya
Imar Khan Khel Kili
Dhani Khel Kili
Abdullah Bagh Kili
Manzai Urmar Khel
Kikarai Star Kili
Danda Faqirano Kili
Gulet Kili
Warza
Ziabai
Wunboyi
Khara China
Janimela
Mandorai
Tsalair
Paltoke
Pir Gul Kot
Mohmit Khan Kot
Hathi Khel
Landai Nur
Bar Bozai
Shergha
Lar Boza
Mazuak
Ada Punga
Spalepan
Karamgai
Wazai
Bodin
Sade Khel
Sher Maddi Kili
Pastakai
Jabgai
Made Kili
Bai Khel
Daud Shah
Spenalo Kili
Karkano Kili
Kund Kuhai
Bijang
Landigo Jai
Zara Kili
Loe Sur Dag
Katsorai
Kuhai Burhan Khel
Kalo Shah
Tora Ghundai
Gidaran
Balo Mena
Wule Shah
Sur Tangi
Saro Shah
Mundara
Kanro Kili
Ulai
Mangara
Ulas
Turu
Inzar Shah
Alisher Shah
Loe Mena
Khadi Khel
Sro Koruna
Bian Khel
Tanga
Ganda Ghar
Gagizai
Adin Khel
Kanra
Shawai
Gharibai
Aipi Kor
Shatu Khel
Sur Dag
Dandao
Zao
Shaikh Ismail
Shigo Garhi
Dand Nawar
Bara Sarai
Kargha
Shaurai
Bakhmal Shah
Ajdarra
Kola
Shama
Khara Shah
Kharai
Kalao
Zera Nawar
Kajira
Pampokha
Kuz Tsagai
Akhkarzai Dag
Bar Tsagai
Kamangara
Chargolai
Rambat
Bamdara
Khwaga
Pai Khan
Top
Khro Shah
Lala Khan Shah
Nari Shah
Kun
Samasai
Rajab China
Pumbo Ghundai
Ghundo
Aranda
Bokai
Tiki Nao
Alingar
Ghiljo Kamangara
Zargarai
Shingar
Laghtai
Qazi Koruna
Bagorai
Piawara
Tarakai Ghundai
Trakai
Loe Sam
Mir Mian Koruna
Rashakai
Shaikh Kili
Zar Mandai
Kasaba
Naukhar
Surdago
Daural
Ghwagbasai
Shamshak
Tang Khata
Manrai Kanda
Nawe Qala
Chingazo
Tut Shah
Bad i Samur
Bai China
Dherakai
Kao Sar
Dozakh Shah
Loe Jowar
Gulo Kats
Zaga Dheri
Tanbar
Karkanai
Sher Alam Kili
Sarkari Qila
Asghar
Saida Shah
Haji Gul Baba
Sarkano Mena
Manrugai
Kharai Kamangara
Mianz Qila
Bar Kamangara
Surgai
Zankai
Skha Dand
Qaldara
Asomena
Surdag
Daluno Tangi
Yasin Kor
Mulla Kili
Sur Kamar Caves
Bar Tartara
Jau
Wurmando Mela
Wulo Mela
Lashora
Sarekhwa Kili
Bara Darra
Kuz Tartara
Baso Garhai Kili
Zamakka Baro
Paindai Lalma
Jawara Mena
Rahim Mena
Ismail Kili
Karerai
Juma Khan Kili
Kashi Kor
Dab Kor
Jang Kili
Pakhan Kili
Qabuli Kili
Rawal Kor
Rahim Kor
Ghaza Banda
Kui Kili
Zarif Kor
Saleh Kor
Pitao Kili
Shah Alam Tsili
Darwazgai
Zara Ghara
Sarkai Tsapparai
Khwadak Kor
Rekhai Mena Kili
Wazir Kor
Mego Kats
Katar Dand
Reg Mena
Raghzi
Gandehri
Sheikhano Kili
Sarweki
Zarif Khel Kili
Mir Kalan Kili
Algadi
Taud Kamar
Sarmano Kili
Zir
Wucha Walai
Khukian
Charwazgai
Landikhana
Karamna
Ilacha
Kata Kushta
Shaikhwal
Lala Beg
Khargali
Morgai Kili
Charbagh Fort
Kando Khel
Ashaq Khel
Fatmi Khel
Karigar Kili
Amir Khan Kili
Talib Khel
Pasaid Khel
Ash Khel
Mir Dad Khel
Mukhtar Khel
Haidari Oba
Dargai Smatze
Mulla Saiyid Kili
Ahmad Khan Kili
Bagh Kili
Jawaz Kili
Kunastar Kili
Qala Kili
Sare Lakke Kili
Karkanro Dag
Taro Kili
Chino Berai Kili
Lali Garhi
Multan Kili
Shilman Khula Banda
Marta Dag
Shanelo Kili
Kurumb Banda
Sahib China Kili
Lande Narai
Tango Kili
Ghalanai
Tor Dand
Jaran
Mulla Mundai
Dawat Kor
Saligo
Beramena
Pir Jowar
Sami Khel
Khuram China
Katsai
Khwajas Kor
Katasar
Katar
Rami Khel
Wahab Khel
Halki Pindiali
Ramalai
Ahad Koruna
Parata
Badsdiah
Wucha Jawar
Zor Gudai Tangi
Nawo Kili
Tor Khel
Bado Shah
Ahmadi Kor
Chapur
Mahaban
Turkho Shah
Ato Khel
Zahawar China
Darre Kili
Mozi Kor Kili
Sara Tangi
Amrui
Band Kili
Kajak Shah
Khwajukai
Chingai Shah
Alachai
Sundara
Shinsari
Shergasho Ghundai
Kakar
Baota Ghundai
Regan
Dresara
Mishtala
Landai Jawara
Hasham Kor
Drab Shah
Tora Garhi
Ingar Kasai
Danglakai
Ganjayap
Lakka
Baghi Tangi
Shahid Banda
Sappare
Deo Dheri
Nawe Dhand
Shahdad Kili
Maungai
Sowkani
Mianzer
Moto Shah
Rang Mena
Kawaro
Bucha
Chandan Dherai
Bakaro Dherai
Prang Ghar
Akhtar Dherai
Manz Mena
Mullagori Patai
Shingharai Patai
Sor Tangi
Bandai Sar
Talao
Shamkora
Parai Banda
Spina Khaura
Qawal
Tatarin
Kotagai
Janjal
Shna Tigga
Tortam
Karkanro
Kankar
Uriya
Chinaran
Banghakhai
Babasar
Mullawali
Spodarra
Miangano Sara Shah
Dani Khel Kuai
Ali Khan Patai
Wam Qazi Khel
Lwargai
Gingarai
Lar Langarkai
Bar Langarkai
Kilat Khel
Shashogai
Ziandai Oba
Star Ping
Tere Chand
Arangai
Talaum
Pisi
Warzhala
Pati
Birgai
Tangai Sanni Khel
Dary Oba
Kande Kili
Dary Oba Raghzai
Tit Kamar
Shan Kashola
Khase Oba
Tarkhe Oba
Ping
Sher Dag
Aghze Poya
Bijal Mele
Zarwam
Palowana Kats
Skare
Tarap
Sub Khel
Algada Khullah
Tej Khan
Chankanni
Raghzai Shahidan
Sar Khane
Maidanai
Shomi Khel
Sarkai Naghashai
Ali Gul Kili
Watahai
Tarakai Raghzai
Gazak
Gondai
Dra Gandi
Wallai
Shakhi Kili
Mamal Badzai Kili
Sheikhan Kili
Khule Kili
Chiod Algad Kili
Tarkhobai
Kandi Cheod
Rahimdil Kili
Korundekas Kili
Pai Mari
Spinghare
Liare Tangai
Gagre Raghzai
Tarika
Dino Kili
Zafar Khel Manrai
Kot Paidal Gurbaz
Sulaiman Qahwa
Kot Mir Gul
Ghundai Kili
Daggar Kili
Sabu Kirri
Pir Khan Kili
Qawe Kili
Douran Kirri
Lakai Kili
Chandan Kili
Lali Khel Kili
Aizhdan
Mir Ali
Issor
Issori
Palama
Mussaki
Hassu Khel
Mullagan
Ghilzai Kot
Kot Hamid Shah
Moshanga
Salam Kot
Umarki Kili
Baro Khel
Alam Kot
Bajji Khel Kot
Mir Hassan Kot
Mina Kot
Faqiran Kot
Kot Naim Shah
Kot Shah Sahib
Mullagan Suleman
Bazak Kot
Gulol Shal Kot
Wazir Mullah Kot
Kot Zairoz
Kot Landakai
Kot Matagai
Nautasal
Kach Mama Khel
Sol Tori Khel
Rucha
Kamar Kolle
Shami Khel
Altamirkot
Gul Kach
Kundai Sar
Aghbazhe
Zarghun Kili
Wyeze Kar Kani
Maidan Wazhe Mina
Shamshudin Mina
Palan Khak
Tor Karni
Waruki Kili
Gardai Raghzai
Alo Manrai
Kazhe
Tor Wazar Post
Awwal Khan
Gulmir
Attar
Nazim
Umra Khan
Polad
Arap Kot
Amirzada
Malik Faqir
Shaizani Kasa
Ahnai Tangi Kili
Gamkonr
Shinkai Mela
Drailmai
Ganra Kas
Zeriwam
Zaghburwam
Ghurlamai
Shishanwam
Kazhakas
Shemala Kili
Chel Khana
Sarwepanr
Inzar Tang
Abdullah Nur Kaskai
Karangai
Mezhewam
Kalol Raghzai
Shin Manzai
Nai Kach
Pasta Tarai
Chichandi Shpalai
Ashkarai
Maruf Khel
Nari Kili
Gulishah Kach
Baik Khan Kili
Waredano Kach
Urwar Kili
Adam Khan Kili
Raghzi Sar
Khawaja Khan Kili
Zalpir Kili
Kasa
Auli Kili
Paloskai Kili
Khechi Kili
Kutanri Kach
Kirarai
Sarwam
Sisanewar
Umar Kaskai
Maliki Kas
Pinga Kili
Mullagano Kas
Chichandi Khulah
Pitawror
Chukran
Khirgi
Kirarwam Kili
Khozai Mela
Gezdai Kachkai
Gazbaba China
Poskai Kas
Chigraghza Mela
Darak Mela
Lakkomanz
Kanda Raghza
Kawai Raghzai
Qamar Sarai
Kara Khel Kili
Gargarai Mela
Chigaliar
Ezhdangai
Mangar Kili
Marezghara
Senai Ghundai
Akhund Badosh
Shalam Algad Kili
Tarkha Kili
Khisi Kili
Mulla Darga
Shikar Tangi
Malik Ahmad Khan Kili
Jara Punga
Sirin
Khurpai
Tsappara Raghzai
Zum Chalai
Spinkai Ghash
Mandanna Kas
Shina Narai
Shekai
Aspaba
Ushani Kili
Tatti Palosa
Zawara Mela
Badin Katskai
Branra Ghunuai
Maliki Tatai Kili
Khadar Ziarat
Tor Raghzai Kili
Tindo Kas
Ghoryasa
Surat Khan Kili
Ghundi Kili
Kwate Khwa Kili
Wargaro
Wuzhai
Owobizhai Ghundai
Purshai Mei
Bawar Khel Manrai
Mach Kili
Lewanai Narai Kili
Krungobai Raghzai
Marpi Chiod
Marghari Mela
Techa Karai
Parro
Badzai Kili
Spinkai Dagarai
Gait Mela
Tora Warai
Paya
Plan
Rughzai
Azam Shah Kili
Sarwe Gola
Koram
Ghariam Post
Shahmiri Kili
Ghariam
Azalmir Kot
Sadda Khan
Sharwangai
Shaktu Tabai
Sherawunai
Khrolai
Ghundakai
Margha Marsanzai
Mir Khoni
Pira Khel
Shaudinkot
Nishba
Zodai Raghzai
Titai
Zarinai Kili
Pasalkot
Zamzola
Shavzai
Warzike
Ghaljamir
Janar Khan
Trikhtalai
Bazkas
Sargariwam
Sara Tangai
Dodakai
Tor Raghza
Palos Punga
Warona
Karga Khulla
Dingolai
Sar Khonai
Lwari
Gurgura Punga
Shautalai
Madikai
Gustnai
Hisar Ragha
Kung Mela
Khawasai
Adira Mela
Weshtonai
Seni Mela
Shakari
Kaznikai
Dam Katskai
Kasha
Pamonkai Mela
Pamonkai Raghzai
Malikdinai
Wariamina
Khasa
Dzhak Gharuna
Umar Khel Zara Mela
Garangai Chiod Khula
Gulan Mazdak
Tor Mazdak
Lar Wazha
Kazhagai
Naral Raghzai
Dwe Khule
Boi Khel
Toranaw
Darpa Khel
Narai Kot
Katsa Kot
Takal Kot
Chashmai Kaskai
Naghar
Tughri
Palolai
Mubarakshahi
Pirano Ziarat
Hakim Khel
Bromi Khel
Mullah Said Ahmad Kili
Adin Shah Kot
Singar
Naurak
Khaddi
Arab Kot
Tsewdai
Salai
Arkh Ghundai
Mamadi
Wuzi
Larnawana
Sheikh Karoz Ziarat
Khadri
Siman
Bar Narwana
Arghuna
Sir Kot
Taraki Mela
Zharzhe
Misori
Zerakki
Khawarzin
Katira
Zakar Khel
Ding
Sra Darga
Walgai
Star Sarobai Mela
Shamiri
Jaler
Sarobi
Anghar
Pingai
Somiakonr
Musaki
Dama
Sir Narakai
Biche Kashkai
Mazai Raghza
Warmandkal
Malik Khel Kili
Gurgurai Jai
Zarpezai
Raghzai
Sangiri Khula
Spin Khorai
Raj Khan Kot
Lindia
Shpela
Shahid Ziarat
Dakai Shahid
Mezalai
Inzar Wam
Parwara
Nahara
Khui Bahara
Harbola
Baspa
Sooha Mela
Bughak Dhand
Hussain Mela
Dinga Mela
Watagh Mela
Babi Mela
Jiwan Mela
Khan Shah Mela
Gulab Mela
Lali Mela
Ismail Mela
Khalil Mela
Rabuli Mela
Maikai RH
Ana Mela
Maikai Kili
Landiwan
Nurkai
Cherai
Tutki Mela
Darawai
Dargah Kili
All Sheri
Dago Kili
Sangbast Kili
Bughara
Roberts Bagh
Fuladai
Karpachi Kili
Karezgai
Bapano Bagh
Khuda Nazar Kili
Nare Kili
Ghalo Kili
Murghai Kili
Landikas
Wasai
Chhapri Kili
Bar Dap
Arghanja Kili
Jalamzokot
Zargiran Kili
Zor Kili
Tajak Kili
Lar Dap
Khunekai
Lara Darra
Shahji Khel Kili
Chani Khel
Musa Khel Kili
Chine Kili
Shinesar
Bul Bulak
Kanake
Kotkai Mela
Ad Mela
Chinanao
Azizo Mela
Miru Sawe
Tezana
Dopak
Lewanai
Soghar
Chamast
Karweshnar
Raijinda
Serak
Arghanjo Mela
Sur Klaurai
Tabai Tangi
Babbari
Sado Nawagai
Sam
Arwaza
Girdai
Ranguto Bagal
Shakara Garki
Mian Patai
Kinr Tangi
Khatrezo
Sam Patai
Manro Ghuod
Ahmad Ragal
Tanorak
Angurai
Mekhakai
Koda
Landai Tangi
Goganai
Dre Manrai
Arghanjapatai
Dand Ghundakai
Khamaseo
Katasang
Gorahm
Parao Kili
Gharbina Kili
Saragulla
Badha Khel
Sadarai
Mirba Khel
Shalak Kili
Saiyid Raza Kili
Nadir Ali Kili
Shanda Wunai
Kot Miran
Pakha
Draspai
Masti Malik
Nur Din Pakha
Haji Khanchina
Zer Tangi
Haibato
Aud
Landai Pakha
Baza
Sha
Gwaza
Samana
Tapu
Sarwanai
Lokhai
Aipai
Rego
Wucha Mela
Sarpak
Kharki
Zarghunar
Awidarra
Narmai
Pas Mela
Chaghzai
Tupchan
Kuni Kanrai
Damame
Star Pata
Timar Khand
Pore Mela
Tarmira
Makhmanda
Takhte
Tongai
Akhkak
Baze
Dunga
Daya
Tita Wela
Zamdo Mela
Khai Tangi
Khujali Mela
Shudo Paila
Gaodar Kili
Lwara Mela
Shaikhawa
Nawe Wela
Kalaya
Sapo
Qimato
Pisho Tandai
Jaodarra
Raja Kot
Gham Kot
Jani Kot
Taralai
Tarkhosam
Masuzai Sam
Ghwai Ghara
Tatang Darra
Tatang
Krumb
Adu Kili
Patal Kili
Dindar Kili
Japak Kili
Ghulamar Kili
Ghambil Kili
Ghulam Husain Kili
Kambar Ali Kili
Nani Kili
Ali Qasim Kili
Daulat Khel Kili
Abdullah Kili
Miriam Kili
Dandar Kili
Arkhai Kili
Bushahra
Malli Kili
Nurullah Kili
Pore Kanda
Kimal Bazar
Shakhar
Sanda Kot
Kot Ghundai
Said
Satin
Mir Bagh
Pahlwan Kili
Pate
Shin Panrai
Gwakai Star Kili
Sohbat Khan Kili
Shashi
Ahmad Shah Kili
Gidara
Nur Hasan Ali
Jannat Khan Kili
Arawali Camp
Shinak Kili
Makhazai
Akbar Khan Kili
Musa Kili
Injarai
Gidro Kili
Pasbarari
Kuzbarari
Maidani
Paila Kili
Laghuno Tang
Nararai
Jalamai
Jarana
Azizo Kili
Sraghurgai
Zarif Khan Kot
Sarkhawa Darra
Jaossai
Masul
Zaokai
Bazah
Tara
Pastawanai
Mira Khan Kili
Tor Nao
Saidgi Sar
Talo Kunj
Sadin
Baggan
Shalgazian
Dad Kamar
Badshah Kot
Uchat Kili
Chahar Khel
Bakhtawar Muqam Ziarat
Mir Qasim Ziarat
Akashawa
Buto Kili
Parao
Sherwane
Tutkas
Buto
Plewan
Drenomi
Gulab Khel
Titai Kili
Bangidar
Kare Raghzai
Barre Raghza
Pasta Pal
Shaudat
Sir Kamar
Spolalai
Tabai Tol Khel
Khar Warsak
Tskai
Marsi Khel
Nima Parao
Bobali
Perai Mandakai
Kot Shakain
Kot Ghulam Jan
Kot Faqir Hasan
Kot Mir Akbar
Dreplari
Khir Khel
Babalai
Srakata
Sadaqi
Ghani
Zalim
Mirzagul
Yagai
Zund
Umar Khan
Fida Alim
Nazardin Kot
Kirra
Tapakai
Shinkai Khulla
Chalagai
Tsalpezai
Spinkai Marai
Tande Obo
Kajam
Parsha
Shinponr
Sawye Mela
Silai Palosi
Buma
Dreplare
Dabgai
Zaga
Sher Ali Khan
Inus
Sawan Kot
Anati Kili
Mazarme
Besai
Spera Wunai
Nargissani
Pirakai Raghzai
Gujara Wast
Gurgurai
Babai Tangi
Isham
Narapa
Taoda China
Sade Bezalai
Zegur
Lewo Ghar
Dirdai
Dwa Mandai
Kankai Badalgai
Zae
Landai Badal
Gul Badin Pungai
Khazarai Silai
Kazha Patti
Zanda Kats
Saratoi
Mangassin
Lalmi Punga
Spera Wunal
Tagha
Zabo Gai
Marghai
Zorum
Khazane Katskai
Taghike
Kazha Punga
Dadam
Char Khel
Sakhali
Arakh
Shawai Kaskai
Khwajakai
Sherannum
Soripai Narai
Ali Khonai
Shian Mela
Jabe Mela
Zarnao Mela
Sorai Mela
Ghulam Ali Kili
Yarda
Shamshai
Tora Tigga
Hadda Mullah
Khair Jan Ghundai
Oghuz
Shah Marad Kili
Babar Gatkai
Kandwalai
Retara
Jarobi
Kunzalo Shah
Akhun Baba Ziarat
Shandarrd
Shanna Khel
Gunu
Garai Ghakhai
Maizaroga
Gulmain
Bedmanai
Bobak
Yara Khel
Khatin
Taraki Tang
Khankah
Mandurai
Karezo Shah
Khazina Warsak
Bar Chinarai
Baba Jor
Malkaha
Saraghzo
Mangian
Takhto
Sarkai Morgai
Karwanda
Tangai Dehgan
Siai
Tsaparo
Bhusian
Tirahi
Galkhao
Walidad
Shah Khan Tangi
Morga Jabbar Khel
Ghanam Shah
Gulai
Kagapan
Dag Mullah
Mullah Rahiman
Bakhma Shah
Kharkano Shah
Uchko
Zaga Shah
Gadai Tangi
Guluno
Para
Shina Morgai
Naulai
Khona Patai
Pas Kili
Painoa Patai
Zangai Shah
Gurdame Warsak
Kuz Chamarkand
Sulaiman Khela
Chartana
Mujahidin
Bazar Caves
Ugda Zarimena
Ugda
Sira Tigga
Nawe Gudai Tangi
Khan Beg Kor
Samghakhai
Atam Kili
Manzari China
Ziarat Ghakhi
Dag Kili
Gher Dand
Mamozai
Torakhwa
Jabbar Jar
Kurina
Mazarina
Kung
Karair
Babara
Hashim
Manogai Seri
Umrai Ghundai
Halki Chaharmung
Bari Qadam
Anderi
Alo Ghundai
Sharif Khana
Garigal
Soba
Tunao
Zortanray
Aporai
Inayat Qala
Shin Kot
Gaug
Tanrai
Chirgai
Damadola
Badan Kot
Lughrai
Hazar Nao
Manar Kot
Lerflowzoo
Khwara Kili
Bar Khalozai
Bad i Siah
Kama
Irab
Dambarai
Tarkho
Mehr Haji Baba Ziarat
Gwatai
Bakaro
Kitkot
Gilai
Khurachai
Dwagai
Zagai
Bara Zaga
Amanata
Jhangzai
Sewai
Zaga Dherai
Mulla Saiyid
Batmalai
Shingergul
Shah Karo
Bajezo Banda
Lar Almazo
Kalpani
Damangai
Krewon
Girdai Bagh
Gabarai
Chinar Shah
Mukha
Mano Zangal
Bandarai
Nara Kharkai
Kharkai Nao
Dabbarai
Raja Banda
Odigram
Loegram
Churak
Jabrarai
Kansair
Okashin
Sagargam
Adam Shagai
Tindata
Gaore Karam
Palos Mela
Karkan Mela
Pawa Sar
Anghezha
Lomai
Kot Palak
Guldat Kot
Shaikh Haidar
Lwar
Zawar Karkan Mela
Shpalai
Gandari Kach
Ghurizai Punga
Chinasar
Anmar Kalan
Tor Kane
Shina Kaza
Nizano
Kuzo
Gurkhezai
Tangi Kuhna
Kane Wam
Shaikh Mela
Spin Tangai
Beharan
Karam Hezai
Salewahi
Niskora
Karahai
Shaikhan Karahai
Sarob
Raghasar
Payori Mela
Nishfazai
Girdghun
Ghoyaba
Mulla Oba
Khesari
Tsode
Karghal
Miani Karam
Tajri
Morgha
Karkan Wam
Landai Mutawar
Landai Stanadar
Pir Ghundi
Zar Shahr
Chamazai
Shin Sang
Mahlau
Jamalzai
Tang Walwast
Iskharkuna
Baska
Dargah
Wucha Sesta
Pewar Khui
Dawe Jandra
Dotanni
Karim Khel
Utman Khel
Yar Gul Khel
Shaikh Bazro Khel
Spin Killa
Maidanakai
Kurwi Kili
Badi Khel
Chiton
Urmur
Makhmad Alam Kot
Gagul Kot
Aghzan
Padami Kili
Khare Kili
Idal Khel
Kani Rogha
Fazal Din Kot
Boya Post
Shahid Raghzai Kili
Pakai Kili
Tori Khel
Land
Sani Khel
Tarka Khel
Samiar Kot
Ter Rogha
Drewasta
Khron
Zangai Kili
Mareti
Sharkai Kili
Tamre Oba
Om
Wuche Faqiran Kili
Barzai
Sulaimani
Melogai
Raghzi Kili
Zor Kot
Zargar Khel
Gozhe Kili
Mad Alim Kot
Sadai Kili
Kaka Khel Zhawar
Bashmirai
Utaniwala
Patti Biund
Muhamdawala
Terianwala
Badaianwala
Lomechanwala
Phule Budhewala
Ganduwala
Kumhariwala
Mithawala
Patti
Barmand
Nazarbeg Khel Kili
Madak Khel Kili
Mirdad Khel Kili
Tor Kade Khel Kili
Atak Khel Kili
Sare Kade Khel Kili
Kar Kili
Lali Faqiran Kili
Pai Makhmad Kili
Kaka Khel Kili
Shodad Khel Kili
Kanibagh Ziarat
Winzai Khak
Mir Khan Khel Kili
Faqirano Kili
Barg
Tindai Kili
Maiminai Qabr
Yusaf Khel Kili
Kago Kamar
Kharai Mela
Ghurasgo Mela
Sakh Kor
Zorpa Khel
Pakawarai
Arina
Gul Almar Kili
Gulab Din Kili
Galli Khel
Khamata
Barwand
Bhaigarhi
Baz Bahadur Kili
Nor Kandai
Shkundai
Chihilgazai
Isakai
Ghakisam
Miru Banda
Kambar Khwa
Shalando Tabai
Shinyo Mela
Mulla Darra
Khoa
Gurezi
Wuch Pal
Chapaghakai
Karkanrai
Manzakhe
Bar And Khel
Kuz And Khel
Dag Garhi
Chamjanna
Shamar Kili
Darra Garhi
Sultanzai
Shiraz Garhi
Aslam Garhi
Kharshah
Laghunai
Dalai
Karghan
Kutapan
Melasar
Barhamzo Kili
Aman Mela
Vera Shapie
Bar Chitto
Garha
Geza Paaza
Ilyas Khazai
Jetekh Baz
Nishwa
Naizon
Pepal
Spilmai
Zare Sar
Tangi Kohna
Jalal Khel Kili
Lalejai
Nanak Raghzai
Chaga Mela
Zatirai
Tslerai Mamit
Gurgurai Zafar
Nazhur Raghzai
Wargharo
Shankandai Mela
Tangi Tsal Khel
Pungai Pare Khel
Tangi Dureshan
Gurgurai Khullah
Baixale Kamar
Kajikai
Abbas Khel Raghzai
Gardaki Raghzai
Inam Khan Kili
Wospas Kili
Gurgura Dhahi Khel
Kar Taugi
Wargoro Kas
Sar Mogh
Sarela
Wucha Spinkai
Adam Burj
Nanu
Khine Punga
Pakai
Ghozghani
Wucha Pakai
Ketalai
Trai Paridai
Walma Faridai
Aizhai Kachkai
Ghagai Punga
Daud Shai
Shinkai Malik Dinai
Shrawuna Punga
Tila
Khon Khela
Bakhta
Nir Babo
Manzai Chund Khel
Landai Karama
Darakai
Kanzirai
Khadi Kili
Daraz Langar Khel
Targadai
Mastikai
Trai Maresai
Kachari
Ohkharai
Stara Mela
Sarmashai Raghzai
Tapar Punga
Kats Kai
Splitoi
Manzai Kili
Aghbargai Khullah
Kamar Mela
Sarmikai
Ghaisham Zhawar
Kulal Raghzai
Jamat Pal
Sheranna Danawat
Sherash Pal
Batakai
Guri Khel
Spinmazak
Zhawar Kili
Wucha Khwar
Khwashai Khel
Tora Taka
Mir Ghundkai
Walma
Giga Khel
Mamit Khel
Shamkai
Hissar Katskai
Kuchmina
Shin Tangi
Gurchai
Khank Chat
Bazal Kazhe
Palosmelah
Hurmez
Tora Tezha
Chaparah
Sharwas Wam
Abak
Abdulwadanai
Aka Khel Pungai
Ali Punga
Arap Kili
Ayip Khel
Azhdar
Bandizai
Barattai
Barlashtai
Bashka
Bazam
Bibi Raghzai
Bishmisht
Bobakra
Borakai
Chag Sarwek
Chag Warzikiyel
Cheshanwam
Datta Khel Raghzai
Dittawal
Dosalli Raghzai
Dunai Kili
Dwa Khula
Dwagare
Dwe Gharlamai
Gadawai
Gana Khel
Ghazikai
Ghowak
Ghozak Khel
Ghozmandai
Ghozmandai Star
Ghundaka Mamai Khel
Ghulami
Ghwandakai
Gutsurai
Imar Khel Zangai
Isegai
Jai Pishun
Janjal Mela
Janjal Saidan
Jawokai
Jinai
Kabir Raghzai
Kam Narakai
Kama Gharlamai
Kama Nazhmerai
Kamarai
Kamkai Nawalgai
Karama
Karor Kas
Kaska
Katsa Langar Khel
Katskai Astonai
Katskai Saidan
Kazha Kats
Kazha Nashtar
Kazhamisht
Khajamad Kili
Khamata Narai
Khara Manza
Khazar Manzar Ziarat
Khojai
Kot Band Khel
Kot Langar Khel
Kund Mela
Laghar Manza
Laka Tizha
Landesi
Landi Khel Raghzai
Langar Khel Manzar
Lata
Litak Kot
Mina Khel Mela
Machi Khel Zhawar
Malikshai Kili
Malal Zhawar
Malang Khel Raghzai
Malik Mela
Mana Tsalai
Mandech
Maohi Khel
Marsanzai Zhawar
Mian Nur Khel
Mira Kili
Miraki Pungai
Musa Khan Kot
Narai Raghza
Nargosa
Nawal Khula
Oghuz Zawa
Pamana
Partigai
Regha
Siga
Sale Rogha Sarai
Sama Barrarai Kot
Sanobar Kot
Sarkai Raghzai
Sata Aba Khel
Shahbozai
Shaikh Mansir Kili
Shakhimar
Shakhwadi Raghzai
Shami Khela
Shanderai
Shangi
Shashak
Shin Korn
Shiniye
Shodiakai Punga
Shora Kas
Shpeshtin
Shwawan Mela
Sir Rogh
Soi Pungai
Song Khula
Spin Kharai
Spin Kot
Spina Mela
Spanon Khel
Spedorai
Spina Takka
Sarwai Narakai
Stara Gharlamai
Sulaiman Shai
Sultana
Swakai
Tabai Galeshi
Taghikai Kili
Takhargai
Talakai
Tanga Darra
Tangai Patonai
Tangai Imar Khel
Tapparghai
Tauda China Khula
Togha Narai
Tor Kamar
Tora Tizha
Trai
Umar Wara
Umarzai Zhawar
Wachobi
Waladin
Walma Langar Khel
Warjaghine
Warogh Tangi
Warusta Bazina
Warzha
Warzikiye
Zadrana
Zaukai
Zghari Wara
Zhawar Shabi Khel
Zinda
Zinda Punga
Zindarga
Silo
Ali Baba Ziarat
Said Ali Mela
Paipali
Maldar Khan
Pir Kas
Set
Jim
Shiranai
Tuidai Kili
Niaze Kili
Hado Mela
Andarai Kats
Badshah Khan Kot
Hissar Ragha
Bonrya Khel Kili
Barare Raghza
Kazha Sam Kili
Zauki Kalan
Sra Ragha
Tanai
Dab Kalle
Fateh Sale
Shahi Tangai
Shin Katai
Zara Shahgo
Lower Chaharmung
Changro Hazar Naow
Guldheri
Seri Lashora
Sherghatu
Mitai
Dukanuna
Wuhuck
Razazin
Sro
Shati Khel
Gharichi Banda
Kuni Banda
Marghai Tabar
Ata Jawar
Palosai Ziarat
Ghilzo Mena
Qafila Sarai
Badshah Men
Zintara
Bada Khan
Gwada
Daud Khan Garhi
Kandao Nakka
Kando Kili
Ganda Kats
Turah Garhi
Dambu
Tangi Tal
Uria Khel
Karmadan
Nari Garhi
Jalo
Pakhtanai
Mandatai
Tagha Sam
Kund Walai
Siruna
Mishti Bazar
Kambar Nmasai
Janako
Katso Mela
Nakka Mela
Tambi Garhi
Asi Khel Pakha
Mian Ziarat
Zaman Garhi
Darma
Tslor Kheli Kili
Tagha Mela
Wucha Darra
Tarangai
Mir Mela
Zukhani
Dafangai
Lar Kanre
Para Tangi
Mundir
Dapah
Masud Pakha
Kanganai
Rangin Khel
Kar Mela
Janu Maya
Sara Nakka
Anjghalai
Kurya Nakka
Kaskizar
Mazari Gahri
Tora Gahri
Mastotai
Gandital
Terio Pakha
Sher Zaman Garhi
Baliana
Zor Tsappai
Nandar Mela
Kandi Mishti
Nazano
Lowara Mela
Chanr Mela
Ganda Chan
Tong
Mian Khel Tara
Lai Tseri
Chario Kili
Mitu Sandalai
Lawar Mela
Jabbar Ghakhal
Liara Mela
Sara Mela
Janu Dag
Dangaro Pakha
Shanda Wune
Sarkot
Khamal
Sur Tang
Sur Baghal
Ugda Pakha
Mamanai
Zan Kada
Tor Smats
Nakata
Dago
Zaffar Khan Tongi
Khangarbur
Ghotak
Terai
Ramadam
Karina
Trupia
Pacha Panra
Uribar
Gund Tseri
Sar Ghundai
Manro Patai
Bar Trupia
Star Mela
Shah Sar
Tor Kanre
Sur Lakka
Haii Khan Garhi
Khwaga Tseri
Sarki Khel
Tapu Nakka
Bandiali Garhi
Dur Nmasai
Wulo Dunga
Ghuzgora
Kanre Kuna
Parshan Tang
Said Khan Nmasai
Adu Garhi
Musa Mela
Kama Karbogha
Stara Karbogha
Katsa
Tslo
Sar Mela
Zonda
Jirab
Sur Top
Nakai Kili
Bagharo
Mirzali Nmasai
Kuzo Koro
Starna Sar
Nanizo
Mulla Patte
Dukai
Nur
Basu Nakka
Baza Kili
Kando Tang
Dangara Lakki
Tabi Kili
Sare Oba
Dubkai
Ghund Khawan
Shino Nakka
Madhu Dar
Dapar
Sara Khuna
Hussaini Kandao
Sarka
Osha Mandao
Dre Ghakhai
Habibo China
Landi Khel
Sandana
Kara Khel
Spin Drand
Nangrosa
Jabbar Mela
Ghund Ghasa
Tara Kili
Salimai Mela
Stora Tarai
Tora Garga
Zaidadai Mele
Sarko Mela
Tor Darra
Khaist Khula
Tre Khula Kili
Zara Garhi
Zarmanza Kardara
Madar Khel
Gulo China
Sara Wela
Jowara
Sara Rag
Langaro
Tangho Dara
Shal Munda Wara
Dre Nagharai
Shal Munda Loe
Udredukai
Ugzano Kili
Qaziano Katskai
Sokanai
Drewandi
Turobai
Alimat Khel
Makhmadsher Kili
Lal Jan Kili
Narai Mela
Anai
Kuti Ziarat
Piro Pakha
Kuti
Dras
Mashari
Lakhtai
Kabeurai
Kundwalai
Shaibak
Sarzai
Tslor Mukhai
Musamar
Ochin
Khapur
Khapur Sipah
Murasi Mela
Naouna
Amri Khel
Sandapal
Arbapai Landai
Sandapal Kandao
Zer Gulak
Kulla
Zara Pakha
Khairi Kats
Bilonga Kats
Jani Khel Kats
Kamshari
Dargo Nao
Tor Algad
Ahmadi
Tand Khula
Mir Darra
Sur Kili
Sara Khwar
Dura
Landai Jalajan
Landai Kats
Darpar
Mashrai
Landai Durbi Khel
Ghuzna
Mandato Kats
Dangara
Ghulan Kats
Plana Pakha
Bardak
Arhanga
Sher Darra
Manzaon
Nazara
Khuramo
Lawanai Jabba
Sultan Khel Landai
Shahib Khel Karappa
Daburai
Drao Nakai
Binzgholai
Zari Kot
Laigai
Sor Kats
Yakh Kamar
Haiki Kadda
Lolat Kats
Hasan Khel
Nazar Kar
Uda Pakha
Kutbar
Khwajal Khel
Shalobar
Korzina
Khaze Kunj
Mawaz Khan Garhi
Mian China
Khwaja Wajid Baba
Bondai
Lakhtai Siamena
Ambar Khana
Babail
Bagandail
Bigal
Chamiarano Banda
Chargo Shaga
Datai
Derogat
Dolasmanai
Doparai
Janogai
Kharo Kili
Loe Jor
Takhto Manzai
Toi Mela
Darwekkai
Shandigul Kili
Karpuran Kili
Totak
Drewatakai
Shodanai
Mistri Khel
Mushkanre Mela
Khan Beg Khel
Chargai Dagarai
Maira Baz Garhi
Nawai Kamar
Madghali Atarai
Wucha Garhi
Gadar Mela
Qarawai
Nizam Tandai
Kagukai
Tanda Gagrai
Wucha Gagrai
Ganj Garhi
Rai Qila
Zarand Kili
Qabaro Kili
Ghazai Kili
Alam Kili
Tindai
Amzarai Gudr
Spin Dand
Chira Khargai
Banat
Kambar Khel Atarai
Malik Din Khel Atarai
Arjali Nadai
Kamrai Khel Atarai
Garhi Loharan
Qalandar Kili
Mir Akbar Kili
Yargul Atarai
Samand Garhi
Nawe Garhi
Dingar Mela
Algadai
Hayat Nam Kili
Ghoriza Bara Garhi
Paste Pahel
Anzari Kandarai
Sara Singer
Shangeri Khula
Mashkani Mela
Khwaja Khidr
Lal Pura
Timir Mela
Utai
Khwara
Binai Garhi
Danai Khula
Spedara
Sharo Mela
Zagh Darra
Bulandar Mela
Dungai Garhi
Kot Mela
Bashiri
Garhi Sar
Okho Warsak
Sanni Khel
Khapiango
Las Garhi
Musa Khel Mela
Wahabian
Samandi Mela
Gurguri Aimal Khel Kili
Bosh Khel
Landi Tangi
Girdaghunai
Dilbeg Sawe
Kabuli Mela
Piak
Jalamzai Kili
Tapakki
Mingak
Jot
Balajawar
Khugarai
Kuz Chinari
Awaf Khan
Rabsho Kili
Osghorai
Narakal
Kham Rang Kili
Pingo
Bazu Tangi
Kichona
Lagharai
Tiarza Narai
Sarwekai Kili
Shingak
Mishrai Kili
Mardan Ali
Dost Ali Kili
Lalmai Kili
Shirgha Khel Kili
Malangano Kili
Gosad Kili
Lala Kili
Sharma Khel
Sahra Kili
Tarsi Kili
Kulalano Kili
Duparzai
Mullano Kili
Khamzai
Ghundi Khel
Ganda Kili
Gobazana
Paiki
Khairwa
Chrungo
Landi Ragha
Mandakai
Shapoabad
Garga
Imal Khel
Marghina
Babri Gul
Sheri Kot
Laghara Mela
Zam Chan
Laklargai
Gula Din Kot
Wagdalai
Ji Punga




Annuaire en ligne depuis 2007

J'accepte
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous proposer une meilleur navigation, améliorer notre site et quelques publicités. En savoir plus

Je Refuse
J'accepte
Les cookies garantissent une expérience de navigation optimale, c'est aussi grâce à eux que vous pouvez consulter ce site Gratuitement. En poursuivant votre navigation, vous acceptez les cookies tiers depuis:   ▸ Regie Adsense   ▸ Analytics Ga